Kancelaria Biegłego Rewidenta Eugenia Elżbieta Mazur
Jest podmiotem audytorskim uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpiasnym w rejestrze
Krajowej izby Biegłych Rewidentów od 1995 roku pod numerem 416.